Kontakt

Názov spoločnosti:
SANTA-TRANS.SK, s.r.o

Sídlo spoločnosti a korešpodenčná adresa:
Rajecká Lesná 1
013 15 RAJECKÁ LESNÁ

Fakturačné údaje:
IČO: 36695696
DIČ: 2022271009
IČ DPH: SK2022271009

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Žiline, oddiel Sro, vložka číslo 18218/L


 

Bankové spojenie:
EUR: UniCredit Bank
1218953001/1111
IBAN: SK29 1111 0000 0012 1895 3001

CZK: UniCredit Bank
1218953044/1111
IBAN: SK32 1111 0000 0012 1895 3044

 

Vedenie spoločnosti:

René Novotný – konateľ spoločnosti


Ekonomické oddelenie:
Ing. Eva Mlynková
ekonómka spoločnosti


Telefón: +421 41 507 2642
mobil: +421 902 917 844
e-mail: eva.mlynkova@santatrans.sk

Logistiské oddelenie:

Ing. Stanislava Kollárová
vedúca logistického oddelenia


Telefón:+421 41 507 2641
mobil:+421 911 084 740
e-mail:stanislava.kollarova@santatrans.sk


Martin Chupek
manažér logistiky


mobil:+421 911 820 476
e-mail:martin.chupek@santatrans.sk


Tomáš Kovačovic
manažér logistiky


mobil:+421 911 820 478, +421 903 299 093
e-mail:tomas.kovacovic@santatrans.sk 

Logistické oddelenie:

Ing. Michal Pekný
manažér logistiky


Telefón: +421 41 507 2643
mobil: +421 911 917 844
e-mail: michal.pekny@santatrans.sk


Ing. Martina Štrbová
manažér logistiky


Telefón: +421 41 507 2641
mobil: +421 902 917 830
e-mail: martina.strbova@santatrans.sk  


Bc. Lukáš Buno
manažér logistiky


Telefón: +421 41 507 2641
mobil: +421 902 917 830
e-mail: lukas.buno@santatrans.sk


Ing. Ján Fusko-manažér vozidlového parku a logistiky
/priama distribúcia/


Telefón: +421 41 507 2643 
Mobil: +421 911 820 474
e-mail: jan.fusko@santatrans.sk

 

Napíšte nám

 
=