Kontakt

Názov spoločnosti:
SANTA-TRANS.SK, s.r.o

Sídlo spoločnosti a korešpodenčná adresa:
Rajecká Lesná 1
013 15 RAJECKÁ LESNÁ

Fakturačné údaje:
IČO: 36695696
DIČ: 2022271009
IČ DPH: SK2022271009

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Žiline, oddiel Sro, vložka číslo 18218/L


 

Bankové spojenie:
EUR: UniCredit Bank
1218953001/1111
IBAN: SK29 1111 0000 0012 1895 3001

CZK: UniCredit Bank
1218953044/1111
IBAN: SK32 1111 0000 0012 1895 3044

 

Vedenie spoločnosti:

René Novotný – konateľ spoločnosti
e-mail: rene.novotny@santatrans.cz

Ekonomické oddelenie:

Ing. Eva Kuchárová
vedúca ekonomického oddelenia


Telefón: +421 41 507 2642
mobil: 0902 917 829
e-mail: eva.kucharova@santatrans.sk


Veronika Janíková
účtovníčka


Telefón: +421 41 507 2642
mobil: +421 911 820 582
e-mail: veronika.janikova@santatrans.sk
 

Logistiské oddelenie:

Ing. Michal Pekný
vedúci logistického oddelenia


mobil:+421 911 917 844
e-mail: michal.pekny@santatrans.sk


Bc. Lukáš Buno
manažér logistiky


mobil: +421 902 917 830
e-mail: lukas.buno@santatrans.sk


Ing. Anna Kavecká
manažér logistiky


mobil: +421 911 084 740
e-mail: anna.kavecka@santatrans.sk
 

Logistické oddelenie:

Ing. Ján Fusko
manažér vozidlového parku a logistiky


Mobil: +421 911 820 474
e-mail: jan.fusko@santatrans.sk


Martin Chupek
referent dopravy a fakturácie


mobil:+421 911 820 476
e-mail: martin.chupek@santatrans.sk
 

 

Napíšte nám

 
=